top of page

Jazzstice for all!

Jazzstice drivs av musikern och kompositören Anna Berglund, född 1991 i Uppsala men sedan 2013 bosatt i Stockholm. Projektet startade 2013 under hennes egen jazz-musikerutbildning vid KMH då inga kvinnor presenterades i jazzhistoriaundervisningen.

Hon började då sätta ihop det som resulterat i detta lexikon.

2015 sökte hon jobb på dåvarande OrkesterJournalen, numera tidningen JAZZ, för att de vid den tiden inte hade några kvinnliga skribenter. Hon pitchade idén om en krönika om kvinnliga jazzmusiker som skrivits ut ur historien och skrev från 2016 krönikan Annas hjältar på ideell basis fram till 2020. Berglund har även vikarierat som chefredaktör under sammanlagt ett års tid (mellan 2018-2021) och blev 2018 således den första kvinnliga chefredaktören på världens äldsta jazztidning. 

Berglund var även ideellt arbetande styrelsemedlem i föreningen IMPRA under åren 2015-2017, under ett års tid bokare på den jämställda jazzklubben Jazz på Hellsten och har i olika kontexter föreläst, skrivit artiklar och utformat och hållit i workshops om jämställdhet i musikbranschen.  

 

               2019    fick projektet stöd av Längmanska kulturfonden vilket möjliggjorde denna hemsida
              2021    mottog Anna Berglund Musikerförbundets stipendium för insatser på

                                    jämställdhetsområdet i musikbranschen

              2022   fick projektet ytterligare stöd av Musikerförbundets kvinnokommité vilket

                                   innebar att sidan kan vara uppe i ett par år till

              2022    fick projektet och Anna Berglund föreningen Impras pris Impra Guld

Tack Längmanska kulturfonden, Musikerförbundet och Impra!

bottom of page