Jazzstice for all!

Jazzstice initierades och drivs av musikern och kompositören Anna  Berglund. Projektidén föddes under hennes egna jazzmusikerutbildning på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm där inga kvinnor fanns med i jazzhistoria-undervisningen. Efter ett antal år på folkhögskolor där hon mötts av både deltagare och lärare som bortförklarat bristen på kvinnliga musiker och kompositörer i undervisningen med att det helt enkelt inte funnits några (!) började hon sätta ihop ett lexikon som senare resulterade i denna hemsida.

 

2015 sökte hon jobb på Sveriges enda och världens äldsta jazztidning, tidningen JAZZ (fd OrkesterJournalen), därför att de vid den tiden inte hade några kvinnliga skribenter. Under sammanlagt ett års tid mellan 2018-2020 var Berglund den första kvinnan någonsin på chefredaktörsposten på tidningen JAZZ.  För tidningen JAZZ har hon även på ideell basis skrivit krönikan Annas hjältar om kvinnor som skrivits ut ur jazzhistorien.

Berglund var ideellt arbetande styrelsemedlem i föreningen IMPRA under åren 2015-2017. Under ett års tid var hon bokare på den jämställda jazzklubben Jazz på Hellsten. Hon har även i olika kontexter föreläst, skrivit artiklar och utformat och hållit i workshops om jämställdhet i musikbranschen. För detta mottog hon Musikerförbundets stipendium 2021. 

 

Fram till 2019 har allt detta arbete varit ideellt. TACK Längmanska kulturfonden och Musikerförbundets kvinnokommitté för era bidrag som möjliggjort publicering och underhåll av den här hemsidan!